A-Z list
seemovie.me
seemovie.me seemovie.me gamerov
Prev
Next
Light Off
11 view

คำนิยามสำหรับผมของหนังเรื่องนี้คือ หนังเกรดบีคุณภาพสูงที่มีดีกว่าหนังเกรดเอหลายๆเรื่อง

หนังทุนสร้างต่ำเรื่องนี้ ดำเนินเรื่องกว่าชั่วโมงครึ่งผ่านการพูดคุยของตัวละครกลุ่มหนึ่งโดยใช้โลเคชั่นเพียงฉากเดียวคือในบ้านของตัวเอก มีฉากแอคชั่นเพียงเล็กน้อยหรือเรียกได้ว่าตัวละครส่วนใหญ่แทบไม่มีการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ต่อเนื้อเรื่องเลย มุมกล้องกับการถ่ายทำก็ดูราคาถูกเหมือนหนังเกรดบีทั่วไป แต่ทว่าเนื้อเรื่องและบทสนทนากลับอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าสุดยอด !!

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือแนวคิดหลักที่นำมาเป็นประเด็นให้ตัวละครของเรื่องถกเถียงกัน นั้นคือการที่ตัวเอกของเรื่องได้อ้างว่าตนเป็นมนุษย์อมตะที่อยู่มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ทำให้ตัวละครอื่นที่อยู่รอบตัวของตัวเอกนั้นต้องทำการตั้งคำถามเพื่อทำการพิสูจน์คำกล่าวอ้างดังกล่าว หนังจึงนำเสนอเรื่องราวการดำเนินเรื่องผ่านการตอบคำถามและการเล่าเรื่องของตัวเอก ซึ่งถึงแม้ไม่มีภาพประกอบ แต่กลับทำให้ตัวหนังน่าติดตามและมีความน่าสนใจอย่างเหลือเชื่อ

Server #1

คำนิยามสำหรับผมของหนังเรื่องนี้คือ หนังเกรดบีคุณภาพสูงที่มีดีกว่าหนังเกรดเอหลายๆเรื่อง

หนังทุนสร้างต่ำเรื่องนี้ ดำเนินเรื่องกว่าชั่วโมงครึ่งผ่านการพูดคุยของตัวละครกลุ่มหนึ่งโดยใช้โลเคชั่นเพียงฉากเดียวคือในบ้านของตัวเอก มีฉากแอคชั่นเพียงเล็กน้อยหรือเรียกได้ว่าตัวละครส่วนใหญ่แทบไม่มีการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ต่อเนื้อเรื่องเลย มุมกล้องกับการถ่ายทำก็ดูราคาถูกเหมือนหนังเกรดบีทั่วไป แต่ทว่าเนื้อเรื่องและบทสนทนากลับอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าสุดยอด !!

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือแนวคิดหลักที่นำมาเป็นประเด็นให้ตัวละครของเรื่องถกเถียงกัน นั้นคือการที่ตัวเอกของเรื่องได้อ้างว่าตนเป็นมนุษย์อมตะที่อยู่มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ทำให้ตัวละครอื่นที่อยู่รอบตัวของตัวเอกนั้นต้องทำการตั้งคำถามเพื่อทำการพิสูจน์คำกล่าวอ้างดังกล่าว หนังจึงนำเสนอเรื่องราวการดำเนินเรื่องผ่านการตอบคำถามและการเล่าเรื่องของตัวเอก ซึ่งถึงแม้ไม่มีภาพประกอบ แต่กลับทำให้ตัวหนังน่าติดตามและมีความน่าสนใจอย่างเหลือเชื่อ

แสดงมากขึ้น
seemovie.me seemovie.me