A-Z list
seemovie.me
seemovie.me seemovie.me gamerov
Prev
Next
Light Off
0 view

ก่อนสงครามอินเดีย-ปากีสถานในปี 1971 RAW (ฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์) ได้ฝึกนายธนาคารชาวอินเดียในด้านหน่วยสืบราชการลับและศิลปะการป้องกันตัว และส่งเขาไปปากีสถานเพื่อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ ซึ่งเขาพบว่าตัวเองจมอยู่กับอารมณ์และความรุนแรง

Server #1

ก่อนสงครามอินเดีย-ปากีสถานในปี 1971 RAW (ฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์) ได้ฝึกนายธนาคารชาวอินเดียในด้านหน่วยสืบราชการลับและศิลปะการป้องกันตัว และส่งเขาไปปากีสถานเพื่อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ ซึ่งเขาพบว่าตัวเองจมอยู่กับอารมณ์และความรุนแรง

แสดงมากขึ้น
seemovie.me seemovie.me