A-Z list
seemovie.me
seemovie.me seemovie.me gamerov
Prev
Next
Light Off
9 view

เรื่องราวของคนจีนในตอนการสู้รบปี 1940 ยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ารุกรานdoomovieบรรดาคนจีนถูกทหารประเทศญี่ปุ่นกฏเกณฑ์มาเพื่อสร้างรางรถไฟ ทำให้มีอาการชาคำพูดนอดอยากแร้นแค้น ไม่ได้รับอาหารเลี้ยงชีวิต ส่งผลให้ฝูงคนดูหนังการก่อสร้างรางรถไฟอดรนทนไม่ได้ ก็เลยจับกลุ่มกันเพื่อแก้แค้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลักขโมยของกินดูหนังสงครามแล้วก็ของจำเป็นเอามาแบ่งราษฎรที่ทนทุกข์ทรมานด้วยเหตุว่าการรุกรานคราวนี้

Server #1

เรื่องราวของคนจีนในตอนการสู้รบปี 1940 ยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ารุกรานdoomovieบรรดาคนจีนถูกทหารประเทศญี่ปุ่นกฏเกณฑ์มาเพื่อสร้างรางรถไฟ ทำให้มีอาการชาคำพูดนอดอยากแร้นแค้น ไม่ได้รับอาหารเลี้ยงชีวิต ส่งผลให้ฝูงคนดูหนังการก่อสร้างรางรถไฟอดรนทนไม่ได้ ก็เลยจับกลุ่มกันเพื่อแก้แค้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลักขโมยของกินดูหนังสงครามแล้วก็ของจำเป็นเอามาแบ่งราษฎรที่ทนทุกข์ทรมานด้วยเหตุว่าการรุกรานคราวนี้

แสดงมากขึ้น
seemovie.me seemovie.me