A-Z list
seemovie.me
seemovie.me seemovie.me gamerov
Prev
Next
Light Off
21 view

ในปี พุทธศักราช 2135 ข้างหลังปราชัยศึกยุทธหัตถี พระผู้เป็นเจ้านันทบุเรงระบายพระความโกรธที่สูญเสียรา­ชลูก อุปราชที่หงสาโดยฆ่าเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งนั้นทั้งสิ้น รวมทั้งเข้าไปฆ่าพระนางทองคำกัลยาณีรวมทั้งพ­ระราชบุตรชายบุตรี สมเด็จพระพระราชาก็เลยนำกองทัพชัยหมายเอาคืนแทน­พระพี่นางดูหนังแม้ว่าจะได้รับคำคัดค้านจากพระมหาเถรแล้วก็พระมเห­สีมณีจันทร์ ข้างพระผู้เป็นเจ้าโคนงอูดูแลโดยเมงเยสีหตูผู้เป็นน้องเขยพระผู้เป็นเจ้านันทบุเรงคิดจะศิโรราบต่ออโยธยาแต่ว่าถูกทักท้วงโดยพระมหาเถรเสียมเพรียม ให้ยึดตัวพระเจ้านันทบุเรงแล้วก็ยึดอำนาจปกครองแผ่นดินประเทศพม่าเสียเอง พระผู้เป็นเจ้านันทบุเรงเมื่อหมดหนทางแนวทางไม่มีญาติมิตรเข้าช่วยเหลือ ตะโดธรรมราชาเจ้าผู้ครองเมืองแปรและก็พระผู้เป็นเจ้านยองยานก่อขบถ นรธาเมงสอเจ้าดูหนังไทยผู้ครองเมืองจังหวัดเชียงใหม่กับอโยธยา ก็เลยยอ­มให้นัดหมายจินหน่องราชลูกที่เจ้าผู้ครองเมืองโคนงอู­พาดูหนังท่านพร้อมต้อนสินทรัพย์รวมทั้งผู้คนจ­ากหงสาไปไว้ยังโคนงอูกระทั่งหมดไป เมื่อสมเด็จพระกษัตริย์เสด็จถึงเมือง หงสาวดีก็เปลี่ยนเป็นเมืองร้างไปเสียแล้ว

Server #1

ในปี พุทธศักราช 2135 ข้างหลังปราชัยศึกยุทธหัตถี พระผู้เป็นเจ้านันทบุเรงระบายพระความโกรธที่สูญเสียรา­ชลูก อุปราชที่หงสาโดยฆ่าเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งนั้นทั้งสิ้น รวมทั้งเข้าไปฆ่าพระนางทองคำกัลยาณีรวมทั้งพ­ระราชบุตรชายบุตรี สมเด็จพระพระราชาก็เลยนำกองทัพชัยหมายเอาคืนแทน­พระพี่นางดูหนังแม้ว่าจะได้รับคำคัดค้านจากพระมหาเถรแล้วก็พระมเห­สีมณีจันทร์ ข้างพระผู้เป็นเจ้าโคนงอูดูแลโดยเมงเยสีหตูผู้เป็นน้องเขยพระผู้เป็นเจ้านันทบุเรงคิดจะศิโรราบต่ออโยธยาแต่ว่าถูกทักท้วงโดยพระมหาเถรเสียมเพรียม ให้ยึดตัวพระเจ้านันทบุเรงแล้วก็ยึดอำนาจปกครองแผ่นดินประเทศพม่าเสียเอง พระผู้เป็นเจ้านันทบุเรงเมื่อหมดหนทางแนวทางไม่มีญาติมิตรเข้าช่วยเหลือ ตะโดธรรมราชาเจ้าผู้ครองเมืองแปรและก็พระผู้เป็นเจ้านยองยานก่อขบถ นรธาเมงสอเจ้าดูหนังไทยผู้ครองเมืองจังหวัดเชียงใหม่กับอโยธยา ก็เลยยอ­มให้นัดหมายจินหน่องราชลูกที่เจ้าผู้ครองเมืองโคนงอู­พาดูหนังท่านพร้อมต้อนสินทรัพย์รวมทั้งผู้คนจ­ากหงสาไปไว้ยังโคนงอูกระทั่งหมดไป เมื่อสมเด็จพระกษัตริย์เสด็จถึงเมือง หงสาวดีก็เปลี่ยนเป็นเมืองร้างไปเสียแล้ว

แสดงมากขึ้น
seemovie.me seemovie.me