A-Z list
seemovie.me
seemovie.me seemovie.me gamerov
Prev
Next
Light Off
140 view

ฮันกงจู ชอนอูฮี ผู้มีอดีตที่เลวร้าย เธอย้ายไปอยู่บ้านของคุณอี อียองรัน ซึ่งเป็นแม่ของครูโรงเรียนมัธยมเก่าของเธอ คุณอีอยากรู้ว่าทำไมลูกชายของเธอถึงพาฮันกงจูมาอยู่ที่นี่ และในขณะเดียวกันตำรวจก็กำลังสืบสวนเรื่องราวในอดีต

ฮันกงจู ชอนอูฮี ผู้มีอดีตที่เลวร้าย เธอย้ายไปอยู่บ้านของคุณอี อียองรัน ซึ่งเป็นแม่ของครูโรงเรียนมัธยมเก่าของเธอ คุณอีอยากรู้ว่าทำไมลูกชายของเธอถึงพาฮันกงจูมาอยู่ที่นี่ และในขณะเดียวกันตำรวจก็กำลังสืบสวนเรื่องราวในอดีต

แสดงมากขึ้น
seemovie.me seemovie.me