A-Z list
seemovie.me
redbull289 mheepooh1688 Ufasagame.co Starvegasgame66 UFA989 BANKER911 WANORN168 SIRI168
Prev
Next
Light Off
378 view

ดูหนังออนไลน์ หญิงสาวที่ถูกล่อลวงมาเป็นโสเภณีลุกขึ้นมาทวงคืนอำนาจโดยใช้เส้นสายในแวดวงใต้ดิน เพื่อขึ้นครองบัลลังก์ในโลกที่เธอเคยเป็นเพียงเบี้ยล่าง หนัง

เรื่องราว
กำเนิดในครอบครัวที่มีเงินมีทองในกาฐิยาวาร แม่น้ำคงคา หรชีวนขี้ข้า ใฝ่ฝันที่จะเป็นดาราหนังบอลลีวูด เมื่ออายุได้ 16 ปี คุณหลงรักกับรัมณิก ลาล พวกเขาหนีและก็ไปที่มุมไบ ดังที่เขาข้อตกลงของแม่น้ำคงคา อาชีพดาราภาพยนตร์ภายใต้การดูแลของป้าของเขาชื่อว่าศีลา แต่ว่าตลอดชีวิตของคุณกลับด้านเมื่อเขาขายตัวคุณไปที่ซ่องในกามาฐิปุระเพื่อเงิน 1,000 รูปีซึ่งคุณบังคับให้จำต้องขายประเวณี ขณะที่อยู่ตรงนั้น แม่น้ำคงคาเป็นเพื่อนหญิงชื่อกัมลี เพศชายชื่อว่าเศากต ตอบรับ ปฐัน เยี่ยมชมซ่องโสเภณีแล้วก็จู่โจมแม่น้ำคงคา แม่น้ำคงคาไปพบราฮิม ลาลา หัวหน้ามาเฟียเพื่อความชอบธรรม รวมทั้งเขาก็เปลี่ยนเป็นพี่ชายของคุณภายหลังที่เขาได้ยินคำขอร้องของคุณ คังปะทุพาอีกลายเป็นมาดามของซ่องโสเภณีของคุณภายหลังที่มาดามคนตอนนี้เสียชีวิต คุณเปลี่ยนแปลงชื่อจริงเองเป็นคังลุกพาอี (หรือเรียกว่า คังระอุไบ) และก็เปลี่ยนเป็นบุคคลสำคัญด้านการเมือง ถัดมาคังระอุพาอีก็หลงใหลอาสาน ช่างเย็บผ้าชายหนุ่ม คุณวิ่งขวางราเซียสำหรับเพื่อการลงคะแนนเสียงผู้นำของราคะฐิปุระรวมทั้งชนะภายหลังฉายภาพยนตร์ เวลาที่คำกล่าวของราเซียดึงคนออกไปและก็กำลังมองเห็นอาสานสมรสกับบุตรสาวของหญิงคณิกา

A little girl is sold to brothel of Rashmibai who is forcefully asked to enter the business of flesh trade.When the girl doesn’t agree Rashmibai is finally forced to take help of Gangubai Kathiawadi.Gangubai Kathiawadi aka Ganga who wanted to be an actress and years back eloped to Bombay with her boyfriend Ramnik who sold her at brothel of Shelia Masi.Gangubai did not have option to return back and hence turned a prostitute but she gained respect from fellow women as she would be their main support to go against Sheila Masi.In coming times Gangubai bonds with Don Rahim Lala and develops a brotherly relationship with him.Gangubai is soon known as the mafia queen and wants better lives for women of her community.She decides to enter politics but has a powerful contender Raziabai opposite her

Server #1

ดูหนังออนไลน์ หญิงสาวที่ถูกล่อลวงมาเป็นโสเภณีลุกขึ้นมาทวงคืนอำนาจโดยใช้เส้นสายในแวดวงใต้ดิน เพื่อขึ้นครองบัลลังก์ในโลกที่เธอเคยเป็นเพียงเบี้ยล่าง หนัง

เรื่องราว
กำเนิดในครอบครัวที่มีเงินมีทองในกาฐิยาวาร แม่น้ำคงคา หรชีวนขี้ข้า ใฝ่ฝันที่จะเป็นดาราหนังบอลลีวูด เมื่ออายุได้ 16 ปี คุณหลงรักกับรัมณิก ลาล พวกเขาหนีและก็ไปที่มุมไบ ดังที่เขาข้อตกลงของแม่น้ำคงคา อาชีพดาราภาพยนตร์ภายใต้การดูแลของป้าของเขาชื่อว่าศีลา แต่ว่าตลอดชีวิตของคุณกลับด้านเมื่อเขาขายตัวคุณไปที่ซ่องในกามาฐิปุระเพื่อเงิน 1,000 รูปีซึ่งคุณบังคับให้จำต้องขายประเวณี ขณะที่อยู่ตรงนั้น แม่น้ำคงคาเป็นเพื่อนหญิงชื่อกัมลี เพศชายชื่อว่าเศากต ตอบรับ ปฐัน เยี่ยมชมซ่องโสเภณีแล้วก็จู่โจมแม่น้ำคงคา แม่น้ำคงคาไปพบราฮิม ลาลา หัวหน้ามาเฟียเพื่อความชอบธรรม รวมทั้งเขาก็เปลี่ยนเป็นพี่ชายของคุณภายหลังที่เขาได้ยินคำขอร้องของคุณ คังปะทุพาอีกลายเป็นมาดามของซ่องโสเภณีของคุณภายหลังที่มาดามคนตอนนี้เสียชีวิต คุณเปลี่ยนแปลงชื่อจริงเองเป็นคังลุกพาอี (หรือเรียกว่า คังระอุไบ) และก็เปลี่ยนเป็นบุคคลสำคัญด้านการเมือง ถัดมาคังระอุพาอีก็หลงใหลอาสาน ช่างเย็บผ้าชายหนุ่ม คุณวิ่งขวางราเซียสำหรับเพื่อการลงคะแนนเสียงผู้นำของราคะฐิปุระรวมทั้งชนะภายหลังฉายภาพยนตร์ เวลาที่คำกล่าวของราเซียดึงคนออกไปและก็กำลังมองเห็นอาสานสมรสกับบุตรสาวของหญิงคณิกา

A little girl is sold to brothel of Rashmibai who is forcefully asked to enter the business of flesh trade.When the girl doesn’t agree Rashmibai is finally forced to take help of Gangubai Kathiawadi.Gangubai Kathiawadi aka Ganga who wanted to be an actress and years back eloped to Bombay with her boyfriend Ramnik who sold her at brothel of Shelia Masi.Gangubai did not have option to return back and hence turned a prostitute but she gained respect from fellow women as she would be their main support to go against Sheila Masi.In coming times Gangubai bonds with Don Rahim Lala and develops a brotherly relationship with him.Gangubai is soon known as the mafia queen and wants better lives for women of her community.She decides to enter politics but has a powerful contender Raziabai opposite her

แสดงมากขึ้น
seemovie.me seemovie.me