A-Z list
seemovie.me
seemovie.me seemovie.me gamerov
Prev
Next
Light Off
10 view

Code 8 จะเล่าราวโลกในอนาคตอันใกล้ เมื่อมนุษย์โลกราว4% ของสามัญชนทั้งผองเปลี่ยนกระเป๋านผู้มีพลังพิเศษประจำตัวมา แม้กระนั้นรัฐบาลปฏิเสธการมีตัวตนของดูหนังกรุ๊ปดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว รวมทั้งยังอุตสาหะจะบังคับพวกเขาจากความไม่รู้แล้วก็doomovieกลัวในพลังของเหล่าชาวเหนือมนุษย์เหล่านี้ นำมาซึ่งข้อบังคับพิเศษที่ควบคุมชีวิตและก็ความเป็นอยู่ รวมถึงการจำกัดรอบๆ รวมทั้งการผลิตหุ่นยนต์ออกไล่ล่าเหล่าผู้ใช้พลังดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ด้วย

Server #1

Code 8 จะเล่าราวโลกในอนาคตอันใกล้ เมื่อมนุษย์โลกราว4% ของสามัญชนทั้งผองเปลี่ยนกระเป๋านผู้มีพลังพิเศษประจำตัวมา แม้กระนั้นรัฐบาลปฏิเสธการมีตัวตนของดูหนังกรุ๊ปดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว รวมทั้งยังอุตสาหะจะบังคับพวกเขาจากความไม่รู้แล้วก็doomovieกลัวในพลังของเหล่าชาวเหนือมนุษย์เหล่านี้ นำมาซึ่งข้อบังคับพิเศษที่ควบคุมชีวิตและก็ความเป็นอยู่ รวมถึงการจำกัดรอบๆ รวมทั้งการผลิตหุ่นยนต์ออกไล่ล่าเหล่าผู้ใช้พลังดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ด้วย

แสดงมากขึ้น
seemovie.me seemovie.me