A-Z list
seemovie.me
seemovie.me seemovie.me gamerov
Prev
Next
Light Off
22 view

เรื่องราวของ เอลล่า (ลิลี เจมส์) ลูกสาวพ่อค้าเศรษฐีผู้มั่งคั่ง ซึ่งหลังจากการตายของแม่เธอ พ่อของเธอก็ได้แต่งงานใหม่กับหญิงม่ายลูกติดนามว่า เลดี้ ทรีเมน (เคต แบลนเชตต์) สตรีหม้าย ภรรยาของเซอร์ฟรานซิส ทรีเมน อดีตหัวหน้าสมาคมการค้าที่เสียชีวิต ด้วยหวังว่าจะมาเป็นแม่ใหม่ เพื่อดูแลลูกสาวคนเดียวของตน แต่หลังจากการตายจากไปของพ่อเอลล่าอีกคน ทำให้ธาตุแท้ของแม่เลี้ยงปรากฏออกมา…

A girl named Ella (Cinderella) has the purest heart living in a cruel world filled with evil stepsisters and an evil stepmother out to ruin Ella’s life. Ella becomes one with her pure heart when she meets the Prince and dances her way to a better life with glass shoes, and a little help from her fairy godmother, of course.

Server #1

เรื่องราวของ เอลล่า (ลิลี เจมส์) ลูกสาวพ่อค้าเศรษฐีผู้มั่งคั่ง ซึ่งหลังจากการตายของแม่เธอ พ่อของเธอก็ได้แต่งงานใหม่กับหญิงม่ายลูกติดนามว่า เลดี้ ทรีเมน (เคต แบลนเชตต์) สตรีหม้าย ภรรยาของเซอร์ฟรานซิส ทรีเมน อดีตหัวหน้าสมาคมการค้าที่เสียชีวิต ด้วยหวังว่าจะมาเป็นแม่ใหม่ เพื่อดูแลลูกสาวคนเดียวของตน แต่หลังจากการตายจากไปของพ่อเอลล่าอีกคน ทำให้ธาตุแท้ของแม่เลี้ยงปรากฏออกมา…

A girl named Ella (Cinderella) has the purest heart living in a cruel world filled with evil stepsisters and an evil stepmother out to ruin Ella’s life. Ella becomes one with her pure heart when she meets the Prince and dances her way to a better life with glass shoes, and a little help from her fairy godmother, of course.

แสดงมากขึ้น
seemovie.me seemovie.me